Promocja polskiej marki produktowej Farys Design na rynkach światowych podczas targów Expo Dubai 2020 celem zwiększenia przychodów z exportu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – go to brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 306.850PLN Wkład Funduszy Europejskich: 260.822,50PLN